| Pozostałe

Przybliżamy historię Polski

Fundacja Editions Spotkania przy finansowym wsparciu Fundacji ORLEN zrealizowała w grudniu 2022 r. projekt „Przybliżamy historię Polski”.
 
Jest to już drugi projekt realizowany przez Fundację we współpracy z Fundacją Orlen i instytucjami polonijnymi.

Celem projektu jest podtrzymanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości (historia, język) oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej wśród osób polskiego pochodzenia.

W ramach projektu przekazaliśmy w formie darowizny przeszło półtora tysiąca książek i albumów prezentujących dzieje Polski w różnych epokach.

W intencji organizatorów książki powinny wzbogacić i poszerzyć wiedzę o Polsce i jej bogatej historii wśród Polonii i organizacji polonijnych.

W tym roku publikacje zostały przekazane szkołom i organizacjom polonijnym na Białorusi, Litwie, Łotwie, Czechach i Słowacji za pośrednictwem niżej wymienionych instytucji, którym serdecznie dziękujemy za współpracę:

– Fundacja Dobroczynności i Pomocy “Dom Kultury Polskiej
w Wilnie”
– Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Rydze
– Szkoła Polska im. Św. Jadwigi przy Ambasadzie RP w Pradze
– Konsulat RP w Ostrawie
– Poľský inštitút – Instytut Polski w Bratysławie
– Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Mińsku.


Fundacja Editions Spotkania przy finansowym wsparciu Fundacji ORLEN zrealizowała w kwietniu 2021 r. projekt „Przybliżamy historię Polski”.
 
Jest to kolejne działanie Fundacji po akcji „Współczesna historia Polski w szkole”. W ten sposób Fundacja stara się promować historię Polski.
 
W ramach projektu przekazaliśmy w formie darowizny kilka tysięcy książek i albumów prezentujących dzieje Polski w różnych epokach. W intencji organizatorów książki powinny wzbogacić i poszerzyć wiedzę o Polsce i jej bogatej historii wśród Polonii i organizacji polonijnych.

Celem naszego projektu jest podtrzymanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości (historia, język) oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej wśród osób polskiego pochodzenia.

Książki za pośrednictwem polskich placówek dyplomatycznych, które wzięły udział w tym projekcie, zostały przekazane szkołom i organizacjom polonijnym na Białorusi, Litwie, Łotwie i Ukrainie.
 
Fundacja serdecznie dziękuje za udział w projekcie:
Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Wilnie
Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Rydze
Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Kijowie
Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Mińsku