O Fundacji

koncerty | wystawy | spektakle

Fundacja organizuje wydarzenia kulturalne, takie jak koncerty, wystawy, spektakle, których celem jest promocja Polskiej kultury, w kraju i za granicą. Jednym z celów Fundacji jest krzewienie postaw patriotycznych, zwłaszcza w młodym pokoleniu Polaków.

Fundacja Editions Spotkania, tak jak i wydawnictwa Editions Spotkania, swoją działalnością przywraca Pamięć wybitnych Polaków, również tych zapomnianych przez historię, a mających swoje stałe miejsce w Panteonie Wielkich Polaków. Są to m.in. Karol Kurpiński, czy poeta Józef Łobodowski. Poza działalnością związaną z kulturą, Fundacja Editions Spotkania organizuje konferencje i debaty na tematy społeczno-gospodarczo-polityczne o sytuacji Polski w Europie i w Świecie.