Sesja Panelowa

17 września 2021 r. godz. 10:00
Karol Kurpiński i Fryderyk Chopin – sesja panelowa
Dom Dziennikarza – Centrum Prasowe Foksal

Paneliści: dr hab. prof. UAM – Marcin Gmys (biograf), Karol Furtak (muzykolog), Jakub Lis (muzykolog), dr Dorota Susuł (muzykolog)

Muzykolog i publicysta muzyczny, profesor zwyczajny, wykładowca w Instytucie Muzykologii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, dyrektor  – redaktor naczelny Polskiego Radia Chopin. Autor ponad 300 publikacji naukowych i popularnonaukowych oraz 6 książek. Jego książka Harmonie i dysonanse.

Muzyka Młodej Polski wobec innych sztuk (2012), zdobyła Puchar Rektora UAM dla najlepszej książki naukowej 2013 roku, a w 2015 – nagrodę główną w konkursie Narodowego Centrum Kultury na najlepszą książkę o tematyce muzycznej w Polsce wydaną w latach 2011-2015.

Ostatnio wydał Karol Kurpiński i romantyczna Europa (Editions Spotkania, 2015), Nie tylko „Rota”. Feliks Nowowiejski i jego muzyka (Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 2017) oraz – wspólnie z Agnieszką Kręglicką – Moniuszko w kuchni / Moniuszko in the Kitchen (Teatr Wielki – Opera Narodowa, 2019).

muzykolog, doktorant Instytutu Nauk o Sztuce Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II;

Do 2019 roku aktywnie działał jako dziennikarz i krytyk muzyczny. Związany był jako redaktor prowadzący dział felietony z Magazynem MEAKultura. Ponadto artykuły jego autorstwa publikowane były w prasie regionalnej (Kurier Lubelski, Panorama Lubelska) i ogólnopolskiej (m.in. Ruch Muzyczny, Twoja Muza i Muzyka 21), a obejmowały szeroki zakres tematyczny od recenzji i felietonów po artykuły naukowe i popularno-naukowe, często promujące mało znanych w Polsce kompozytorów, takich jak B. Maritnů, J. Janulytė czy H. Melcer – Szczawiński. Jego prace znalazły się w publikacjach naukowych Twórczość kompozytorów słowiańskich I poł. XX w. (red. K Krzymowska-Szacoń, Lublin 2017), 100 lat muzycznej emigracji – leksykon polskich kompozytorów emigracyjnych 1918-2018 (wg koncepcji M. Wieczorek, Warszawa 2018), Śpiew. Historia, praktyka, pedagogika, t.II (red. P. Łykowski, M. Kolasa-Hladikova, Wrocław 2020), czy Wstęp do pierwszego polskiego tłumaczenia monografii Forkela dotyczącej twórczości J.S. Bacha (wydawnictwo Publikator Ratyński, 2021). Aktywnie uczestniczy w konferencjach naukowych o randze ogólnopolskiej i międzynarodowej (m.in. Granice humanistyki – Uniwersytet Warszawski, 2021; Sound Ambiguity – Akademia Muzyczna im. K. Lipińskiego we Wrocławiu, 2021).

Karol Furtak przed pięć lat pełnił funkcję Sekretarza Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków Oddział Lubelski. W ramach swoich obowiązków współtworzył programy cyklu koncertów Dźwiękowe pejzaże da camera, czy festiwalu Fonie Lublina, odpowiadając jednocześnie za kompleksowe zarządzanie wskazanymi projektami. Ponadto był współautorem kilku wydarzeń organizowanych w ramach Lubelskiego Festiwalu Nauki (m.in. Muzyka źródłem inspiracji) i projektu Od Moniuszki do Starszych Panów (Kultura Dostępna 2018). W 2020 r. zrealizował stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Kultura w sieci. Współpracował również z Festiwalem Paderewskiego w Warszawie. Znalazł się ponadto w komitecie organizacyjnym Konkursu Polskich Krytyków Muzycznych „KROPKA” (2018). Jako autor słowa o muzyce i prelegent występował na zaproszenie instytucji takich jak: Sinfonia Varsovia (cykl Letnie koncerty na Grochowskiej 2017), Międzynarodowy Festiwal im. G. G. Gorczyckiego (2018),  Letni Festiwal Muzyczny w Kutnie (2017), Warszawska Opera Kameralna (2020), Filharmonia im. H. Wieniawskiego w Lublinie (2020).
Interesuje się metodologią współczesnej refleksji o muzyce oraz zagadnieniami związanymi z historią, estetyką i technikami kompozytorskimi muzyki XIX, XX wieku i XXI wieku, a także krytyką muzyczną i jej rolą w procesach kształtowania kultury, również współczesnej.

Jakub Mateusz Lis – muzykolog i PR manager. Studiował muzykologię oraz zarządzanie kulturą i mediami (Uniwersytet Jagielloński), a także dziennikarstwo (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie). Dyplomowany korektor i stroiciel pianin oraz fortepianów.

W centrum jego zainteresowań muzykologicznych leży przede wszystkim muzyka polska czasów rozbiorów ze szczególnym uwzględnieniem życia i twórczości Karola Kurpińskiego, Stanisława Moniuszki, a także zagadnień edytorstwa i źródłoznawstwa muzycznego oraz wykonawstwa historycznego.

Związany był m.in. ze Stowarzyszeniem Muzyki Polskiej w Krakowie, Narodowym Instytutem Fryderyka Chopina, Stowarzyszeniem im. Ludwiga van Beethovena, Stowarzyszeniem im. Mieczysława Karłowicza i Warszawskiem Towarzystwem Muzycznym. Współpracuje z „Ruchem Muzycznym” oraz Polskim Wydawnictwem Muzycznym, którego dla przygotował m.in. opracowanie krytyczno-źródłowe opery „Jadwiga królowa polska” Kurpińskiego (wyk. na Festiwalu Muzyki Polskiej, Kraków 2020). Dla PWM przygotowuje również wydanie krytyczno-źródłowe opery „Jawnuta” Stanisława Moniuszki.

W 2020 r. stypendysta MKiDN, w ramach którego przygotował bibliografie dotyczącą życia i twórczości Kurpińskiego. Obecnie realizuje stypendium artystyczne m. st. Warszawy (projekt: Moniuszko w Warszawie. Przewodnik po miejscach związanych z kompozytorem).

Doktor nauk humanistycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, absolwentka muzykologii UJ, studiów podyplomowych retoryki w Instytucie Filologii Polskiej UJ oraz Międzywydziałowego Studium Pedagogicznego w Akademii Muzycznej w Krakowie. Jest nauczycielem dyplomowanym, egzaminatorem z zakresu egzaminu maturalnego z historii muzyki w OKE w Krakowie, ekspertem MEN ds. awansu zawodowego nauczycieli i od 2019 roku pełni funkcję konsultanta CEA.

Od 1996 roku pracuje jako nauczyciel przedmiotów ogólnomuzycznych (historia muzyki, literatura muzyczna, formy muzyczne, audycje muzyczne) w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. M. Karłowicza w Krakowie i od 2008 roku w Szkole Muzycznej I i II st. im. B. Rutkowskiego w Krakowie. Od 1999 roku współpracuje z Instytutem Muzykologii UJ, pełniąc funkcję opiekuna merytorycznego i dydaktycznego nad praktykami pedagogicznymi z zakresu przedmiotów muzykologicznych, w latach 2002 – 2008 wykładowca w Katedrze Muzyki Kościelnej UPJPII w Krakowie.

Otrzymała Nagrodę Prezydenta Miasta Krakowa za osiągnięcia w pracy dydaktycznej (2014), Nagrodę Indywidualną II stopnia Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej za szczególny wkład w rozwój edukacji artystycznej w Polsce (2018), Medal brązowy za Długoletnią Służbę (2019), odznakę honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” (2019).

Od 1996 roku jest członkiem Towarzystwa Muzycznego im. Karola Kurpińskiego we Włoszakowicach. Popularyzuje polską muzykę w formie wykładów, organizując koncerty z prawykonaniami i konferencje.

Szerokie zainteresowania naukowe i badania, ze szczególnym uwzględnieniem muzyki polskiej doprowadziły do odkrycia najstarszej polskiej kolędy z XIV wieku “Buccinemus in hac die” Bartłomieja z Jasła.

http://www.blog.bj.uj.edu.pl/muzykalia/-/journal_content/56_INSTANCE_gJh937aPNE4h/136002189/141739778