I Międzynarodowy Festiwal Muzyczny im. Karola Kurpińskiego

Karol Kurpiński i Fryderyk Chopin – to temat pierwszej edycji festiwalu, która przypada dokładnie w 190. rocznicę skomponowania słynnej Warszawianki (1831 r.). Celem przedsięwzięcia jest popularyzacja sylwetki Karola Kurpińskiego – reformatora polskiego życia muzycznego i wybitnego twórcy, który odcisnął swój muzyczny ślad w kompozycjach m.in. F. Chopina, C. M. von Webera czy R. Wagnera.

Liczymy, że dzięki festiwalowi nie tylko wzrośnie popularność samego kompozytora, jego utworów, ale również świadomość osiągnięć wielowiekowego dziedzictwa polskiej kultury muzycznej.

Na koncercie inauguracyjnym zostanie wykonana Msza K. Kurpińskiego, której rękopis partytury odnalazł niedawno w Nowym Jorku Piotr Jegliński – pomysłodawca Festiwalu. Jej orkiestracji podjął się belgijski kompozytor – Jacques-Alphonse De Zeegant.

Usłyszymy też inne odnalezione po latach dzieło K. Kurpińskiego: Kozak, stworzony zapewne na potrzeby sceny warszawskiej, ale nieujęty w żadnym spisie twórczości kompozytora, zachował się w zbiorach Biblioteki Narodowej w Warszawie.

Zapraszamy do śledzenia informacji na temat I Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego im. Karola Kurpińskiego na kanałach społecznościowych IG oraz FB.