| Publikacje

Jerzy Stypułowski, „Wierni przysiędze. Dramat żołnierzy Armii Andersa”

Wspomnienia Jerzego Stypułkowskiego nie doczekały się do tej pory krajowego wydania i są nieznane polskiemu czytelnikowi.

To publikacja fundamentalna dla upowszechnienia tradycji walk o niepodległość Polski oraz dla zachowania pamięci ofiar wojny i okresu powojennego.

Podpułkownik Jerzy Stypułkowski, żołnierz Kampanii Wrześniowej, więzień obozów jenieckich i łagrów sowieckich przeszedł cały szlak bojowy armii generała Andersa, by na koniec opisać tragiczny los polskich żołnierzy zmuszonych do pozostania na emigracji.

Oprócz wspomnień własnych autora książka zawiera również relacje z takich źródeł jak: relacja pisemna gen. Zygmunta Szyszko-Bohusza- „1 Dywizja Pancerna w Walce”, Zbigniewa Stypułkowskiego – „W zawierusze dziejowej” czy Władysława Andersa „Bez ostatniego rozdziału”.

Książka napisana jest wartkim stylem i barwnym językiem z ogromnym ładunkiem prawdy historycznej.