| Pozostałe

Projekt „Współczesna historia Polski w szkole”

Fundacja Editions Spotkania w ramach wspierania rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej oraz wspierania edukacji artystycznej i kulturalnej, w 2018 roku zrealizowała projekt „Współczesna historia Polski w szkole”. Akcję skierowaną do czytelników bibliotek szkolnych, podjęto we współpracy ze Stowarzyszeniem „Solidarność Walcząca” i Wydawnictwem Editions Spotkania przy finansowym wsparciu Fundacji KGHM Polska Miedź.

Był to pierwszy projekt z szeregu planowanych przedsięwzięć mających na celu popularyzowanie i promowanie historii Polski, zarówno w kraju, jak i poza jego granicami. Miał na celu wzbogacenie i poszerzenie wiedzy młodzieży szkół średnich o realiach i polskiej rzeczywistości po 1981 roku.

W ramach projektu przesłaliśmy do dwóch tysięcy bibliotek szkolnych w formie darowizny kilka tysięcy książek prezentujących historię Polski lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych dwudziestego wieku. Książki zostały dostarczone do bibliotek w mniejszych miejscowościach, gdzie znajomość współczesnej historii Polski nie jest tak rozpowszechniona, jak w dużych miastach i gdzie dostęp bibliotek szkolnych do księgozbiorów jest ograniczony.

Do bibliotek szkół średnich dotarły publikacje, które dotyczą współczesnej historii Polski:

  1. Alfred Znamierowski „Niezłomni. Solidarność Walcząca”,
  2. Paweł Pietkun „Ze sztambucha emigranta”,
  3. Zdzisław Dudek „Przełom”,
  4. Andrzej Gelberg „Klimaty III RP”.

Popularyzując wiedzę o czasach, które zostały omówione w przesłanych książkach, Partnerzy zorganizowali konkurs z nagrodami wymagający dobrej znajomości tego okresu.