| Publikacje

Krzysztof A. Jeżewski, „W blasku legendy” Antologia. Kronika poetycka życia J. Piłsudskiego.

Antologia wg słów autora pomyślana została, jako „ …rodzaj kroniki poetyckiej życia i dzieła Marszałka… ”.

Pierwsze krajowe wydanie przejrzanej i uzupełnionej przez autora książki „W blasku legendy”. Antologia została wydana w Paryżu w 1988 r., bez presji cenzury, co umożliwiało zamieszczenie w niej również utworów autorów wtedy w Polsce niewydawanych, zakazanych, skazanych na zapomnienie. Postać Marszałka Józefa Piłsudskiego jest nadzwyczaj ważna dla historii Polski, toteż nic dziwnego, że na temat życia i dzieła Marszałka napisano niezliczoną ilość tekstów o bardzo różnej wartości, zawierających niekiedy skrajne opinie. Dlatego sięgnięcie przez autora do dorobku literackiego – głównie poetów – jest wzbogaceniem i znacznym rozszerzeniem punktów widzenia i oceny tej postaci, a w konsekwencji pełniejszego jej zarysowania. Antologia jest szerokim wyborem tekstów literackich ułożonym chronologicznie, a nie według nazwisk autorów wierszy, wspomnień czy opowiadań. Utwory dotyczą różnych okresów życia Marszałka – od młodości, walki rewolucyjnej, legionów, po budowanie Niepodległej, aż po śmierć Marszałka. Obok nazwisk autorów najwyższej próby, jak J. Staff, J. Lechoń, K. Wierzyński, M. Jastrun, M. Hemar i inni, znajdzie tu czytelnik twórczość legionową, okolicznościową, autorów jednego wiersza i harcerzy, a w niej szerokie spectrum marzeń, nadziei i zwątpień polskiego społeczeństwa II RP.

W książce opublikowano 354 utwory 160 autorów, co czyni, z tej pracy nadzwyczaj bogate źródło do badań nad znaczeniem literackiej recepcji postaci Marszałka. Autor wzbogacił pracę o 160 biogramów, podając dane o wielu autorach, których nazwisk próżno szukać w Wikipedii. Należy również dodać, że lektura tych tekstów do dnia dzisiejszego może zaskakiwać, jak na przykład wiersz Zdzisława Kleszczyńskiego „List otwarty do Józefa Piłsudskiego”.

Krzysztof A. Jeżewski, poeta, tłumacz i redaktor. Absolwent romanistyki na Uniwersytecie Warszawskim i polonistyki na Sorbonie. Od 1970 mieszkający we Francji. Autor 13 tomów wierszy i 50 tomów przekładów czołowych pisarzy i poetów polskich na język francuski oraz kilku pionierskich dokonań literackich, w tym Kronika poetycka życia J. Piłsudskiego. W blasku legendy (1988), antologia polskich katastrofistów XX wieku pt. Le pire est certain (2009) czy monumentalnego Vademecum Norwida (2004). Od 2003 roku jest prezesem paryskiego Towarzystwa Przyjaciół Norwida „Les Amis de C. K. Norwid”. W 2011 roku otrzymał Srebrny Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” za wybitne zasługi w popularyzacji kultury polskiej we Francji, a w 2013 Medal Fundacji Norwidowskiej za upowszechnianie dzieła Norwida w tym kraju. W 2019 r. otrzymał Nagrodę im. Witolda Hulewicza, a w 2021 Nagrodę im. Cypriana Kamila Norwida.