| Pozostałe

Pierwsza edycja Tramway Film Festival!

Pierwsza edycja Tramway Film Festival odbędzie się w dniach 17-19.11.2023 r. w Kinie U–jazdowski należącym do Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie.

Pomysł organizacji Tramway Film Festival zrodził się z osobistej potrzeby wypełnienia niszy na polu prezentacji kina artystycznego, w szczególności dotychczas niedostrzeganego w Polsce, kina eksperymentalnego, eseistycznego i hybrydowego.  Festiwal, zdaniem organizatorów wydarzenia, ma być miejscem promocji świadomego, oryginalnego i nowatorskiego kina autorskiego, w szczególności dorobku twórców filmów krótkometrażowych z całego świata. Przestrzenią, która przywróci krótkiemu metrażowi należne mu miejsce i odkryje nowych „auteurs”.

Wejście w świat Tramway Film Festival należy rozpocząć od konfrontacji z nazwą. Według słownikowej definicji tramwaj to pojazd szynowy o napędzie elektrycznym, służący do transportu miejskiego. Porusza się po specjalnie wybudowanym torowisku. Zmiana ustalonego kierunku jazdy jest skomplikowana i zazwyczaj wymaga dotarcia do pętli lub powrotu do zajezdni. – mówi pomysłodawca i dyrektor artystyczny festiwalu Bartosz Reetz.

Zapraszamy twórców filmowych z całego świata, którzy mają odwagę, wiedzę i talent do wyznaczania nowego kierunku jazdy. – dodaje.

Festiwal ma być miejscem spotkań na kilku różnych poziomach. Po pierwsze, ma to być przestrzeń, w której widzowie, filmowcy i krytycy mogą wchodzić w interakcje wokół filmu. Po drugie, festiwal ma być przystankiem dla filmowców, którzy podejmują ryzyko i odważnie wypowiadają się w swojej twórczości. Po trzecie, festiwal chce oferować przestrzeń dialogu między przeszłością a przyszłością filmu. Przestrzeń, w której najróżniejsze tradycje filmu mogą spotkać najodważniejsze i najbardziej innowacyjne propozycje.

Rdzeniem festiwalu są dwa konkursy międzynarodowe, których celem jest poszukiwanie i promocja wschodzących talentów o charakterystycznej sygnaturze i niezwykłej wizji twórczej. Do sekcji Cineverso organizatorzy zapraszają reżyserów krótkometrażowych filmów fabularnych potrafiących ożywić zastane schematy kina fabularnego, a niekiedy wręcz zbudować nowe. Sekcja Cine Sin Fine została zarezerwowana na hybrydy fabularno-dokumentalne, eseje, filmy eksperymentalne i awangardę.

Filmy można zgłaszać do 20 października 2023 r., za pośrednictwem platformy FilmFreeway.

Może się wydawać, że obie sekcje zaprezentują filmy, których nic ze sobą nie łączy. Stoimy jednak na stanowisku, że kino fabularne i eksperymentalne są ze sobą nierozerwalnie związane i przenikają się wzajemnie. – uzupełnia pomysłodawca i dyrektor artystyczny festiwalu Bartosz Reetz.  –  Podczas festiwalu pokażemy filmy również w kilku sekcjach pozakonkursowych, w szczególności najlepsze filmy z wybranego kraju lub szkoły filmowej, sekcję kuratorską innego festiwalu filmowego, mini retrospektywę filmów krótkometrażowych wybranego twórcy i pokaz specjalny filmów pełnometrażowych.

Organizatorem festiwalu jest Fundacja Editions Spotkania, która organizuje wydarzenia kulturalne, takie jak koncerty, wystawy, spektakle, a jej celem jest promocja Polskiej kultury, w kraju i za granicą. 

Partnerami wydarzenia są: Pełna Sala – portal o tematyce filmowej oraz Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski – gdzie odbędą się projekcje filmów tegorocznej edycji festiwalu.

Więcej na:
www: https://tramwayfilmfestival.com/pl/

FB/IG @Tramway Film Festival