| Publikacje

Carl Gustaf Mannerheim, „Wspomnienia”

Wspomnienia Carla Gustafa Mannerheima – bohatera narodowego Finlandii – zostały wydane w 150 rocznicę jego urodzin.

Carl Gustaf Emil Mannerheim (1867-1951) marszałek Finlandii, bohater narodowy i zarazem jedna z najbardziej znanych postaci w dziejach swojego kraju, bywa nazywany “fińskim Piłsudskim”.

Przez ponad 30 lat służył w armii rosyjskiej, dochodząc do stopnia generała porucznika. Dowodził pułkiem, a potem brygadą kawalerii stacjonującej w Warszawie (1908-1917).

W 1918 roku, jako naczelny dowódca armii rządowej, stłumił rewolucję komunistyczną w Finlandii. W latach 1918-1919 był regentem Finlandii. Dowodząc armią fińską w wojnach ze Związkiem Sowieckim w latach 1939-1940 oraz 1941-1944 dwukrotnie obronił niepodległość swojego kraju. Stojąc u steru państwa, jako prezydent (1944-1946) wyprowadził kraj z wojny i pomógł przetrwać najtrudniejszy okres powojenny.

Wspomnienia Mannerheima obejmują lata 1882-1946.

W 1919 roku doszło dwukrotnie do spotkania Mannerheima z Piłsudskim w warszawskim Belwederze. Obaj żołnierze i politycy omawiali głównie dwie kwestie: koncepcję Międzymorza oraz stosunki z Rosją.

Mannerheim spędził prawie 9 lat w Polsce i wspominał te lata jako najszczęśliwsze w swoim życiu. Przyjechał do Polski w 1889 roku jako kawalerzysta po szkole oficerskiej, była to jego pierwsza pozycja zawodowa. Ponownie do Polski przybył w 1909 roku jako dowódca stacjonującego w Mińsku Mazowieckiem 13. Włodzimierskiego Pułku Ułanów. W tym okresie nawiązał kontakty z polską arystokracją. W swoich pamiętnikach pisał: “… obracałem się w polskim towarzystwie, o którym wiadomo, że jest świetne i ekskluzywne. (..) Polacy przyjmowali mnie, mimo mojego stanowiska służbowego, bez uprzedzeń. Jako Fin i zdeklarowany przeciwnik polityki rusyfikacji w moim własnym kraju, ze zrozumieniem myślałem o uczuciach Polaków i ich poglądach na sprawy, które uznać można za drażliwe”.

Kontakty z Polakami nie zaniknęły w późniejszych latach. Niedawno odnaleziono listy skierowane do Mannerheima z podziękowaniami, gdyż w czasie II wojny światowej pomógł wielu Polakom, dzięki kontaktom z Niemcami oraz swej pozycji po wojnie zimowej.