| Publikacje

Roman Potocki, „W trzech wojnach. Wspomnienia”

„W trzech wojnach. Wspomnienia” – to pamiętniki Romana Potockiego, urodzonego w 1893 roku. Jako starszy syn Józefa Potockiego oraz Heleny z Radziwiłłów (z linii nieświeskiej), córki ordynata Antoniego i Marii z francuskiego rodu Castellane z Prowansji. Dzieje Romana Potockiego to nie tylko historia polskiej arystokracji, ale przede wszystkim historia odzyskania niepodległości kraju opowiadana barwnie i z nutą humoru przez uczestnika walk, który przeszedł cały szlak bojowy od kresów aż do Warszawy. W 1919 roku Roman Potocki był na froncie lwowskim i brał udział w pertraktacjach z Ukraińcami, za co dostał angielski krzyż O.B.E. Military. Opisuje wiele słabo znanych bądź w ogóle nieznanych faktów z wojny polsko-bolszewickiej, jako uczestnik negocjacji i bezpośredni aktor teatru wojennego.

W dalszej części Potocki opisuje lata modernizacji majątku na Wołyniu aż do wybuchu II wojny. I znów czytelnik może zapoznać się z nieznanymi faktami dotyczącymi sytuacji na kresach i śledzić dalsze losy bohatera w Rumunii, jego powrót do ojczyzny oraz lata powojenne.

Wydana w twardej oprawie, bogato ilustrowana i opatrzona przypisami, barwnie napisana książka jest nie tylko źródłem cennej wiedzy historycznej, ale też może stanowić przyczynek do dalszych prac i badań historyków nad nieznanymi jeszcze aspektami odzyskania niepodległości Polski, życia na kresach oraz przebiegu zajęcia tych terenów w 1939 r. Opisuje także rzeczywistość wojenną Polonii w Rumunii. . Posiada też niewątpliwe walory dydaktyzmu patriotycznego. Skierowana jest do szerokiej rzeszy czytelników i w zamiarze wydawcy ma podnosić świadomość historyczną dotyczącą dziejów Polski oraz propagować wartości patriotyczne.