Powrót Pisarzy

nie, 7 lutego, 2016
- Publikacje -

Seria Powrót pisarzy to symboliczny akt przywrócenia właściwego miejsca w kulturze polskiej tym spośród pisarzy, poetów i publicystów, którym odmawiano tego publicznie w Polsce do 1989 roku.
Od samego początku władze komunistyczne PRL konsekwentnie nie dopuszczały do zaistnienia w szerszej świadomości społecznej faktu, że w trakcie i po zakończeniu II wojny światowej szeroko rozumiana literatura polska rozwijała się bujnie również na emigracji. Co prawda rozwijała się w odmiennych niż w kraju warunkach, bo w wolności słowa, ale jej zasięg był ograniczony w zasadzie tylko do wychodźstwa. Wszystkich pisarzy tworzących na emigracji, poza nielicznymi wyjątkami, objęto w kraju z powodów politycznych zakazem publikowania ich dzieł. Nie byli obecni w kanonie  lektur szkolnych. Kolejnym pokoleniom Polaków nie dane było poznać bogactwa, piękna i siły literatury powstałej z dala od kraju. Rozpowszechnianie w obiegu podziemnym utworów pisarzy emigracyjnych, ze wszech miar bohaterskie i godne najwyższego uznania, miało siłą rzeczy ograniczony zasięg.

We współczesnej świadomości społecznej, zarówno starszego pokolenia, pamiętającego jeszcze czasy PRL, jak i  młodszego, pisarze ci są w dalszym ciągu nieobecni, a znani jedynie wąskiej grupie literaturoznawców i historyków.

Nad kształtem serii i doborem tytułów pracował Andrzej Paluchowski, wieloletni dyrektor biblioteki KUL,  osoba niezwykle zasłużona dla scalania i upowszechniania w czasach PRL literatury tzw. drugiego obiegu.

Obecnie we współpracy z Narodowym Centrum Kultury oraz Wydawnictwem Editions Spotkania opublikowaliśmy tytuły otwierające serię Powrót pisarzy. Ich wydanie było finansowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W najbliższym czasie planujemy wydanie siedmiu kolejnych, a docelowo w serii ma znaleźć się ok. 60 tytułów.

Udostępnij:
La Pologne précise d'histoire
Publikacje

La Pologne précis d’histoire

nie, 2 grudnia, 2018
Publikacje

Wspomnienia Carla Gustafa Mannerheima

czw, 7 czerwca, 2018
Publikacje

Julian Kulski

śr, 7 czerwca, 2017
Publikacje

Kapelan Armii Andersa

nie, 7 lutego, 2016