| Publikacje

Aldona Cholewianka-Kruszyńska, „Polowania u Potockich. Łańcut i Antoniny”

Na 495 stronach albumu „Polowania u Potockich. Łańcut i Antoniny” czytelnik znajdzie 339 unikatowych fotografii. Wiele z nich pochodzi ze zbiorów rodzinnych pieczołowicie przechowywanych przez Marka Potockiego, kolekcjonera i bibliofila, który jest głową linii Potockich z Antonin i Łańcuta.

Ten wyjątkowy materiał ikonograficzny opatrzyła komentarzem, często cytując listy rodzinne, dokumenty oraz dawną prasę łowiecką, pani Aldona Cholewianka-Kruszyńska. Umieściła też w albumie liczne dzieła malarskie, pokazując kulturowy wymiar polowań z wielką atencją organizowanych przez Potockich.

Album prezentuje 150-letnią historię polowań, między innymi w Łańcucie, Antoninach, Szepetówce, Pilawinie i Julinie, które zyskały sławę „po królewsku urządzonych łowów”, podziwianych w Polsce i poza jej granicami za doskonałą organizację i wystawność.

U Potockich polowali Zamoyscy, Radziwiłłowie, Tyszkiewiczowie, Lubomirscy, prezydent Ignacy Mościcki, Wojciech Kossak, Julian Fałat oraz liczni goście zagraniczni, między innymi arcyksiążę Rudolf, cesarz Franciszek Józef II, książę George z Kentu.

Dzięki relacjom prasowym z epoki i korespondencji rodzinnej Potockich poznajemy pasję myśliwską Alfreda Potockiego (1786-1862) – podróżnika, uczonego i pisarza, Alfreda Józefa Potockiego (1822-1889), który na swoich polowaniach gościł arcyksięcia Rudolfa i cesarza Franciszka Józefa II, Romana Potockiego (1851-1915), Józefa Mikołaja Potockiego (1862-1922) – prekursora „białych polowań” i uczestnika egzotycznych polowań w Indiach, na Cejlonie, w Somalii i Sudanie oraz Alfreda Antoniego Potockiego (1886-1959) – ostatniego ordynata w Łańcucie.

Polowania dla wielu osób są tematem kontrowersyjnym, dzisiaj mamy do nich stosunek inny niż 100 czy więcej lat temu. Polowania były kiedyś rodzajem sportu i sposobu na dbanie o dobrą kondycję fizyczną, próbą mierzenia się z siłami natury, istotną formą życia towarzyskiego, tematem rozmów i artykułów w prasie, inspiracją dla wielu sławnych malarzy.

W książce znajduje się spis ilustracji (w języku polskim, angielskim oraz francuskim), słownik ważniejszych terminów i wyrażeń łowieckich oraz hippicznych, indeks osób, bibliografia oraz resume w języku angielskim i francuskim.